Villaförsäkring

Vissa villaägare, framför allt relativt nyblivna sådana, tror att det räcker med en hemförsäkring om man bor i villa. Så är dock inte fallet, för villaägare måste ha en särskilt villaförsäkring för att få ett försäkringsskydd som utöver det som skyddas av hemförsäkringen även skyddar villan i sig och tomten.

Har man endast en hemförsäkring som villaägare kan man nämligen inte få ersättning om något händer med själva huset eller tomten, som en följd av t.ex. en naturkatastrof eller ett naturfenomen, skadegörelse eller brand, utan då är det bara lösöret som skyddas.

 

Detta gör att vissa banker har som krav att man har en villaförsäkring om man tar ett bolån av dem, för villan används ju då som säkerhet för lånet, och villan kommer annars inte att vara ekonomist tryggad, vilket banken inte vill.

 

Även om man inte har ett bolån eller en bank som kräver detta är det smart att se till att ha en villaförsäkring för ens egen skull, för många av de skador som kan drabba själva huset kan vara enormt dyra att ersätta ur egen ficka, så sett till det är den försäkringspremie man betalar för att ha en villaförsäkring knappt något alls. Den som inte har en försäkring av det här slaget och har oturen att drabbas av en brand i villan som bränner ned allt kan trots allt bli totalt ruinerad!

 

Villaförsäkringar omfattar även många olika moment som man kanske inte tänker på, eftersom det inte bara är villan och tomten som omfattas som sagt, utan även ytterligare byggnader på tomten, exempelvis garage, förråd, paviljonger, lekstugor och liknande. Dessutom ingår skydd mot så väl skadedjur och hussvamp, skadegörelse, vattenskador, stöldskydd, rättshjälp om man hamnar i rättslig tvist i egenskap av villaägare, ansvarsförsäkring om man blir skadeståndsskyldig i sin roll som villaägare samt reseskydd för alla som bor i villan, dvs. hela familjen. Man får med andra ord väldigt mycket för sin försäkringspremie med en villaförsäkring, både när det gäller smått och stort!