Trafikförsäkringar

Det kan råda en viss förvirring när man börjar titta på olika försäkringar för bilägare. Alla vet säkert att man måste ha en trafikförsäkring om man äger en bil. Många tror att den obligatoriska trafikförsäkringen bara gäller om man kör bilen i trafik, men faktum är att du måste ha denna försäkring även om bilen inte är i körbart skick. Vill du slippa trafikförsäkringen måste du ställa av bilen, eller avregistrera den helt.

Trafikförsäkringar ska man alltså alltid ha om man har en bil, eller ett annat fordon. Denna lag har kommit till med målet att alla ska kunna hållas skadeslösa vid olyckor, oavsett vem som vållar olyckan. Din trafikförsäkring är främst ett skydd för dina medtrafikanter, och den täcker personskador på både förare och passagerare i din bil, samt på utomstående som skadas där du anses vara vållande. Dessutom ger försäkringen ersättning för skador på annans egendom som du orsakar. Och eftersom alla andra också måste ha en trafikförsäkring får du samma försäkringsskydd om du, eller din egendom, skadas av annan persons förvållande. Det kan låta krångligt, men det hela handlar alltså om att alla, oavsett vem man är, ska ha samma skydd i trafiken.

Men, när du ska teckna en trafikförsäkring vill du kanske också ha ett skydd för din bil och de saker du har i den. Då måste du komplettera trafikförsäkringen med en bilförsäkring. Denna finns i två nivåer som ofta kallas hel- och halvförsäkring. Hos några bolag kallas de istället stor och liten bilförsäkring. Dessa två försäkringsnivåer är ganska lika, men den stora skillnaden är att en helförsäkring också innefattar en vagnskadeförsäkring. Därför är det vanligt att man tar en helförsäkring om man har en bil med ett relativt högt värde. Äger man en billig, begagnad bil, får man inte ut så stor ersättning för bilen och då kan det löna sig att istället ha en halvförsäkring, som ändå ger ett relativt omfattande skydd. I alla bilförsäkringar är du skydda vid brand, trafikolycka och stöld, och du får ersättning för skada eller förlust av både bil och de ägodelar du förvarar i bilen. Bilförsäkringen innehåller också rättsskydd, krishjälp och räddning vilket kan vara guld värt när det oförutsedda inträffar.

Men, du kan alltså nöja dig med en trafikförsäkring om du är beredd att ta kostnaderna själv om något händer, och det finns inget som helst tvång när det gäller bilförsäkringar för din egen bil. trafikförsäkringen däremot kan du alltså inte slippa undan. När du ska teckna en försäkring, oavsett om det gäller enbart en trafikförsäkring eller en bilförsäkring, kan det vara bra att jämföra olika försäkringar. Och när det gäller jämförelse av försäkringar är det bra att inte bara titta på kostnaderna utan också på villkoren. Om du vet vad försäkringen innehåller kan du också göra en rättvisande jämförelse, och du har chansen att hitta den bästa trafikförsäkringen till det bästa priset. Kolla försäkringar här, på nätet, och hitta den som ger dig mest för pengarna.