Inkomstförsäkringar

Tycker du att du har ett fullgott försäkringsskydd om det oförutsedda skulle inträffa? De flesta av oss är ganska noga med att se till att försäkra oss själva och det vi äger. Hemförsäkring, bilförsäkring och olycksfallsförsäkringar är självklara, och många lägger också till andra mer speciella försäkringar för att få en större trygghet i vardagen. Men, har du även räknat in risken att bli arbetslös i de oförutsedda händelser som du kan behöva skydd mot? Visst, du är med i facket och a-kassan så du kan få en viss ersättning och slipper vara utan pengar när du har kvitterat ut din sista lön från jobbet. Och det är självklart en försäkring i sig, men har du över huvud taget tittat på hur mycket du kommer att få i arbetslöshetsersättning från a-kassan? När vi läser informationen ser vi snart att vi kommer att få ut 80% av lönen den dagen vi måste förlita oss på a-kasseersättningen. Men, det är en sanning med modifikation. För om man läser lite mer noggrant ser man att det finns ett tak i a-kassan, där man inte kan få ut mer pengar oavsett tidigare lön. Om du har en låg lön kan du kanske räkna med att få ut dina 80 procent, men för väldigt många utgör ersättningen en betydligt lägre andel av lönen.

Och ju högre lön du har desto mer förlorar du om du bara ska leva på arbetslöshetsersättningen från a-kassan. Men, det finns en försäkring som ger dig de 80% du borde ha rätt till. En inkomstförsäkring täcker upp för den ersättning du förlorar på grund av taket i a-kassan, och ger dig alltså betydligt mer pengar att leva på. Att förlora jobbet innebär en stor omställning för de flesta. Det som får störst konsekvenser för det vardagliga livet är förmodligen den ekonomiska delen, men att man inte längre har fasta rutiner och ett jobb att gå till kan också sätta sina spår. Ovissheten och osäkerheten inför framtiden innebär ett extra stresspåslag och arbetslösheten kan få effekter på både hälsa och välbefinnande. Många upplever situationen som kaotisk och mitt i detta kaos måste man försöka mobilisera krafter för att hitta ett nytt jobb. Om du då slipper oroa dig över ekonomin och kan få en stor del av din gamla inkomst underlättar det naturligtvis mycket i en jobbig situation.

Av denna anledning har man tagit fram inkomstförsäkringar som du kan teckna för att säkerställa din ekonomiska trygghet om det värsta skulle inträffa och du mister jobbet. Även om du gör ett bra jobb och arbetar för ett lönsamt företag finns inga garantier för att ditt jobb finns kvar i framtiden. De flesta företag utvecklas ständigt och i kampen för ökad lönsamhet och minskade kostnader görs många förändringar. Företag säljs och slås ihop, och ibland kanske man till och med flyttar hela verksamheten för att få nya möjligheter. Och även om dessa förändringar är positiva för företaget kommer det alltid att finnas anställda som påverkas och i vissa fall tyvärr mister sina jobb.